obraz liście

TEMATY KOMPLEKSOWE 

1.Deszcz, deszcz, deszcz….

2.Gdy robi się chłodniej.

3.Przygotowania zwierząt do zimy.

4.Czyste przedszkolaki.

 

CELE OGÓLNE

 

Ad 1. , Ad 2., Ad4.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych tj.: wichura , deszcz , ulewa.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Dostrzeganie i kontynuowanie regularności rytmów.
 • Dobieranie elementów w pary.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania. 
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie .
 • Rozmowa z dziećmi nt. odpowiedniego ubioru  , dostosowanego do pogody.
 • Operowanie pojęciami : mniej , więcej, takie samo.
 • Utrwalanie nawyku mycia rąk po wyjściu z toalety, po przyjściu z podwórka i przed posiłkiem. 

Ad 3.

 • Poznanie zwierząt  zapadających w sen zimowy.
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Utrwalanie dzieciom odpowiedniego ubioru do pogody.
 • Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego , rozpoznawanie dźwięków niskich, wysokich, głośnych, cichych.
 • Ćwiczenia manualne paluszków i dłoni poprzez różne techniki plastyczne.
 • Rozwijanie kreatywności myślenia u dzieci .
 • Utrwalanie scenariuszu na Pasowanie na Przedszkolaka.
 • Utrwalanie prawidłowego chodzenia w parach, gęsiego.
 • Ćwiczenie pamięci ii koncentracji.